Ngoài những sản phẩm được sản xuất trên dây truyền với công nghệ hiện đại, để dáp ứng được nhu cầu cung ứng cho thị trường nước ngoài một số mặt hàng thiết yếu Nông sản chúng tôi còn có những mặt mặt hàng Nông sản Thương mại để xuát khẩu cho các thị trường nước ngoài như:

Chia sẻ :